Öråsen och Stubbegården i Lidköping

I augusti startade Öråsen och Stubbegården i Lidköping.

Tidigare bedrevs verksamheterna i kommunal regi, men gick över till C Företaget med start i augusti. Familjedaghemmen har ett nära samarbete med varandra.

För att läsa mer om Stubbegården och Öråsen eller för kontakt till dagbarnvårdarna, besök gärna deras hemsidor nedan.

Öråsens familjedaghem

Stubbegårdens familjedaghem