C Företaget

Barnomsorg

Välj oss för dina barnomsorgsbehov! Vi bedriver idag nio förskolor och en öppen förskola i Uppsala. Vi har även samarbete med ett 80-tal dagbarnvårdare utspridda över stora delar av landet.

Information om/ planering inför eventuell skolstängning

Information från Myndigheten för samhällsskydd & beredskap

Köanmälan förskola

Du ansöker om plats till våra förskolor i Uppsala via ett enkelt ansökningsformulär.

Våra dagbarnvårdare

Se om det finns en dagbarnvårdare i närheten av där du bor.

Läroplan för förskolan

Våra pedagogiska verksamheter använder LPFÖ 18 som styrdokument.

Uppsägning av plats på förskola

Du måste skriftligen säga upp ditt barns plats i förskola eller familjedaghem.

Vad vi erbjuder

Vad vi erbjuder

Dagbarnvårdare

>80 dagbarnvårdare

Skräddarsy ditt egna drömjobb inom barnomsorgen! Vill du driva barnomsorg med inriktning på musik, Reggio Emilia, dans eller kanske Ur och Skur? Hos oss bestämmer du själv, samtidigt som du får tryggheten i vår plattform.

Förskolor

9 Förskolor

Vi erbjuder förskolor som drivs av engagerade pedagoger som värnar om barnens bästa. Den pedagogik vi förespråkar uppmuntrar alla barn att vara aktiva, delaktiga och ansvarstagande i ord och handling. Vill du ställa ditt barn i kö till någon av våra förskolor?

Öppen förskola

Besök oss i Uppsala

Pelle Svanslös öppna förskola är en mötesplats för barn i åldrarna 0-6 år tillsammans med en vuxen. Hos oss får ni roliga, gemensamma upplevelser. Ni kan umgås, leka, skapa, få stöd och ta del av aktuell information som är riktad till barnfamiljer.

Cmart Förskola

1 cmart förskola

Tillsammans med oss kan förskollärare starta upp och drifta barnomsorg. Vi bidrar med resurser och en lång och bred erfarenhet av företagande och barnomsorg. Du bidrar med ett brinnande intresse för barnomsorg och en vilja att forma förskolan utifrån dina pedagogiska ambitioner och mål.

Cmart Support

Inköpsorganisation för förskolor

Ett inköpskoncept helt & hållet utformat för de behov av produkter & tjänster som fristående förskolor har. Urval av leverantörer, produkter & tjänster baseras på faktiska inköpsdata från åtta fristående förskolor i Uppsala under tre års tid!

Cmart Partner

låt oss administrera

Ett tjänstekoncept som innebär att all nödvändig administration för din pedagogiska verksamhet outsourcas till C Resurs AB under konceptet Cmart Partner. Få mer tid över till din verksamhet och barnen!

Cmart Handyman

Vaktmästarresurs

Har din förskola ofta behov av enklare service och reparationer samt underhållsarbeten av mindre karaktär men svårighet att hitta någon som kan utföra jobbet till en rimlig kostnad? Har din förskola behov av någon som regelbundet kan hjälpa till med detta?

Varför välja oss

Varför välja oss

 • Lång erfarenhet

  Vi startade med konceptet att anställa personer med en egen affärsidé år 2002.

 • Mer än 80 dagbarnvårdare

  Vi byggde vidare på denna grundidé och anslöt våra första dagbarnvårdare år 2008.

 • Vi driver 9 förskolor och en öppen förskola

  Vi tog över driften av vår första förskola år 2009. Fem av våra förskolor har tidigare drivits av föräldrakooperativ.

 • Kompetens

  Vi har ett kompetent arbetslag med förskollärare, ekonomer, socionomer, beteendevetare och IT-tekniker.

illustration-071.png

Nyheter

Nyheter

Gnistan i Uppsala

I februari startade familjedaghemmet Gnistan i Uppsala. Verksamheten är belägen på landsbygden i Rasbokil. Gnistan är ett familjedaghem där den pedagogiska verksamheten syftar till att skapa en hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att den demokratiska processen alltid kommer vara...

Läs mer