Villa Villervalla i Hummelsta

Nu startar familjedaghemmet Villa Villervalla i Hummelsta utanför Enköping.

Villa Villervalla bedrivs i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskolan. Här får barnen vistas i en liten och trygg barngrupp där det finns tid att se till varje barns enskilda behov och intressen. Hos Villa Villervalla erbjuds barnen en varierande lärmiljö med olika aktiviteter inom- och utomhus där barnen får utvecklas i sin takt.

Besök gärna Villa Villervallas hemsida för att läsa mer om verksamheten eller för kontakt till dagbarnvårdaren.