Marias Busungar i Gävle

Nu i juni startade Marias Busungar i Gävle kommun.

Marias Busungar är ett alternativ till förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Här får barnen vistas i en liten barngrupp i en lugn och trygg hemmiljö där alla får möjlighet att bli sedda och hörda utifrån deras behov och intressen. Hos Marias Busungar erbjuds barnen en varierande lärmiljö med blandade aktiviteter både inom- och utomhus där barnen har stort inflytande i verksamheten.

Besök gärna familjedaghemmets hemsida här för kontakt till dagbarnvårdaren eller för att läsa mer om verksamheten.