Alborga natur och lek i Gävle

Nu har familjedaghemmet Alborga natur och lek startat i Gävle kommun. Verksamheten bedrivs i en villa i en lantlig miljö och är belägen i området Valbo.

Pedagogisk omsorg och lärande i naturnära miljö!

Familjedaghemmet bedrivs i en villa i Alborgaby i Valbo och är ett alternativ till förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Här får barnen vistas i en liten barngrupp i en lugn och trygg hemmalik miljö. Verksamheten bedrivs till största del utomhus med närhet till djur och natur.

För mer information om familjedaghemmet eller för kontakt till dagbarnvårdaren, besök gärna verksamhetens hemsida här.C Företaget