Information om coronaviruset

Information med anledning av coronavirusets spridning

Information från C Företaget till personal, vårdnadshavare och pedagoger i C Företagets verksamheter.

Med anledning av coronavirusets spridning får vi en del frågor om vi har upprättat några särskilda rutiner för förskole- och skolverksamheten. Just nu förhåller vi oss fortsatt till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anvisningar, C Företaget följer kommunens riktlinjer och information.

  • Barn, elever och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber.
  • Vid uppvisande av sådana symtom ska barn, elever och medarbetare vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.
  • Om barnen inte har några symptom gäller skolplikt som vanligt.

C Företaget följer kommunens riktlinjer och information finns på din kommuns hemsida.

Mer information
Här hittar du information från ansvariga myndigheter, smittspridningen och hanteringen av utbrottet.
1177 Vårdguiden 
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten