Vitsippan i Gävle

Nu startar Vitsippans familjedaghem i Gävle! 

Verksamheten kommer ha ett nära samarbete med familjedaghemmen Fjärilen och Anettes drömfångare. 

Just nu finns det lediga platser på Vitsippan! 

För mer information om verksamheten eller för kontakt till dagbarnvårdaren, besök gärna hemsidan www.vitsippan.dagbarnvårdare.se