Gnistan i Uppsala

I februari startade familjedaghemmet Gnistan i Uppsala. Verksamheten är belägen på landsbygden i Rasbokil.

Gnistan är ett familjedaghem där den pedagogiska verksamheten syftar till att skapa en hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att den demokratiska processen alltid kommer vara i fokus; barnen ska veta att de är viktiga samhällsaktörer som kan och bör göra sitt bästa för att skapa en positiv förändring i sin direkta närhet, men också mer globalt. Jag som pedagog ska vara lyhörd för vad barnen funderar över och tycker är viktigt och inte komma med färdiga svar.  Även de allra yngsta barnen ska känna att deras vilja och deras känslor tas på allvar.


Det finns forfarande lediga platser på familjedaghemmet!

För att läsa mer om verksamheten, eller för kontakt till dagbarnvårdaren, besök gärna Gnistans hemsida här.