Skuttungarna i Uppsala

Nu har familjedaghemmet Skuttungarna startat i Björklinge, strax utanför Uppsala.

Verksamheten bedrivs i en lantlig hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskolan. Här får barnen vistas i en lugn, trygg och lärorik miljö där barnens inflytande är viktigt för att forma verksamheten. Vi arbetar utifrån en allmän inriktning och verksamheten anpassas utifrån barnens olika intressen, behov, mognad och ålder

Här kan du läsa mer om verksamheten eller för kontakt till dagbarnvårdaren.