Skällsjön i Härryda

Nu i september startade Skällsjöns familjedaghem . Verksamheten är belägen i Landvetter på landsbygden och tillhör Härryda kommun.

Besök gärna familjedaghemmets hemsida här för att veta mer om verksamheten eller för kontaktuppgifter till dagbarnvårdaren.

Verksamheten bedrivs i en villa i Landvetter och är ett alternativ till förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Här får barnen vistas i en liten barngrupp i en lugn och trygg hemmalik miljö. Verksamheten innehåller mycket utomhusvistelse i närområdet, lekplatsen och skogen som vi tillsammans utforskar.