Vi söker dagbarnvårdare i Knivsta och Enköping

I Enköping och Knivsta finns ett behov av fler barnomsorgsplatser. I Enköping kommer vi inom kort att starta upp ett familjedaghem som söker samarbete med andra dagbarnvårdare.

Om du är intresserad av att veta mer om tjänsten som dagbarnvårdare kan du kontakta oss via:

dagbarnvardare@cforetaget.se eller 076 – 777 58 33

hepatica-698179_640