Dalkullans familjedaghem i Rättvik

Idag öppnar Dalkullans familjedaghem!

Verksamheten bedrivs i en villa i Vikarbyn för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskola. Hos Dalkullans familjedaghem får barnen vistas i en liten barngrupp i en lugn och trygg hemmiljö. Den lilla gruppen gör det möjligt att se till varje barns enskilda intressen och behov och att varje barn blir sedd och hörd. Mycket av verksamheten anpassas utifrån barnens behov och önskemål där dem får vara med och påverka innehållet och ge förslag på olika aktiviteter, utflykter eller teman som vi kan arbeta med. Hos Dalkullan erbjuds barnen en varierande lärmiljö där barnen får utvecklas i sin takt.