Till och med vecka 34 kommer vi ha begränsad bemanning på kontoret.