Regnbågen i Uppsala

Nu har familjedaghemmet Regnbågen startat. Verksamheten bedrivs i en villa på landsbygden i naturnära miljö strax utanför Uppsala.

Just nu finns det lediga platser!


Besök gärna familjedaghemmets hemsida här för kontakt till dagbarnvårdaren eller för att veta mer om verksamheten. Ansökan görs via kommunens hemsida.

Verksamheten bedrivs i en villa i området Funbo-Broby och är ett alternativ till förskola. Barnen erbjuds en lugn, trygg och utvecklande miljö i en liten grupp där var och en blir sedd. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-6 år och erbjuder mycket utevistelse på den stora tomten och utflykter i naturområden i närmiljön.