Pionen i Uppsala

Familjedaghemmet Pionen har startat i Uppsala! 

Verksamheten bedrivs i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år och är ett alternativ till förskolan. Barngruppen är liten och verksamheten formas utifrån varje barns olika intressen och behov. Hos Pionen är barnens delaktighet viktig där varje barn får vara med och bestämma olika aktiviteter, teman och vad de vill lära sig. Barnen utvecklas till en egen individ utifrån deras egna förmågor där kunskap och självkänsla ges.

Här kan du läsa mer om verksamheten