Lövholmen i Lidköping

Nu har familjedaghemmet Lövholmen startat i Lidköping!

Verksamheten bedrivs i lokal i området Tun och har under flera år bedrivits i kommunal regi. Sedan 1 oktober bedrivs verksamheten genom C Företaget.

På Lövholmens hemsida kan du läsa mer om verksamheten och för kontakt till dagbarnvårdarna.

Just nu finns det lediga platser!