Glädjen och Lyckan i Uppsala

Nu i januari startade Glädjens pedagogiska omsorg och Lyckans pedagogiska omsorg i Uppsala. Glädjen och Lyckan har ett nära samarbete med varandra.

Verksamheterna bedrivs i hemmiljö för barn i åldrarna 1-5 år. Lyckans pedagogiska omsorg samarbetar med Glädjens pedagogiska omsorg och arbetar utifrån samma verksamhetsplan. Vi är ett alternativ till förskolan och ett komplement till hemmet. Vår profil är skogslek, natur och rörelse. Vi har mycket utomhusvistelse och rörelseaktiviteter och planerar utifrån barnens intressen. Vår vision är att skapa trygghet, trivsel och glädje hos barnen, samt en god hälsa. 

 

Du kan läsa mer på deras hemsidor: Glädjen   Lyckan 

 

 

Inlägget Glädjen och Lyckan i Uppsala dök först upp på CF Dagbarnvårdare.