Bruksbarnen i vått och torrt öppnar i Gimo

I januari öppnar Bruksbarnen i vått och torrt upp i Gimo!

 

Vi är två barnskötare Ing-Marie Thuré och Camilla Öjetoft. Vi har lång erfarenhet av arbete i pedagogisk omsorg och arbete med barn.
 
I vår verksamhet ska alla känna sig trygga och bli sedda. Vi kommer jobba efter varje barns behov i våra hem i en lugn harmonisk miljö i Gimo. Vi ser en stor vinst med att vi erbjuder mindre barngrupp än förskola. Det ger oss större möjlighet att utveckla barnet utifrån sina egna förutsättningar. 
Vi har nära till skog och natur och vi prioriterar därmed utomhuspedagogik. Studier visar tydligt hur utevistelse ökar och utvecklar barns fysiska aktivitet och dessutom ökar deras koncentrationsförmåga.
Vi har aktiviteter som gymnastik i sporthall men även utomhus och bad i simhall. Vi har en god kommunikation med föräldrar och är lyhörda för de intressen som finns. Vi besöker även regelbundet biblioteket.
Du kan läsa mer om familjedaghemmet Här!