Silverstjärnan i Sala

Nu har Silversjärnan startat upp i Sala!

Verksamheten bedrivs i hemmiljö och är ett alternativ till förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Här får barnen vistas i en liten barngrupp, i en lugn och trygg hemmalik miljö. Vi är tre dagbarnvårdare som arbetar utifrån våra hem och har ett nära samarbete med barngrupperna. Hos oss erbjuds barnen en varierande lärandemiljö med mycket utomhusvistelse. Verksamheten anpassas utifrån barnens olika intressen där de får vara med och påverka olika aktiviteter, utflykter, måltider eller teman som vi arbetar med!

Du kan läsa mer om verksamheten på Silverstjärnans hemsida: https://silverstjarnan.dagbarnvårdare.se